دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

به نام خدا
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد برق- کنترل
الف: با توجه به مصوبه گروه کنترل، از این به بعد دانشجویانی اجازه اخذ درس سمینار را دارند که استاد راهنمای خود را تعیین و فرم مربوط به تعیین استاد راهنما را تاقبل از تاریخ انتخاب واحد به مدیر گروه تحویل داده باشند. لذا در نیمسال اول 92-93 کسانی اجازه اخذ درس سمینار را دارند که فرم تعیین استاد راهنما که به امضای استاد راهنما رسیده باشد را قبل از زمان انتخاب واحد به مدیر گروه تحویل داده باشند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این مساله و اخذ درس، درس توسط دانشگاه حذف خواهد شد و دانشجو مسوول زیانهای وارده خواهد بود.
ب: هریک از اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور که حداقل دارای مرتبه استادیاری باشند در صورت داشتن ظرفیت می توانند با تایید گروه، به عنوان استاد راهنما درنظر گرفته شوند. ضمن اینکه با اساتید زیر نیز هماهنگیهای لازم برای هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد، شده است:
1- آقای دکتر آقایی (عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد خمینی شهر)
2- آقای دکتر امیرفتاحی (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و هیات علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد خمینی شهر)
3- آقای دکتر مجیری (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)
4- خانم دکتر کمالی(عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)
5- آقای دکتر یزدچی (عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و هیات علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد خمینی شهر)
6- آقای دکتر زایری (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مجلسی)
7- آقای دکتر کریمی (عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر)
ج: با توجه به بخشنامه جدید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، استاد مشاور برای دانشجویان کارشناسی ارشد حذف شده است. لذا دانشجویان از صحبت با اساتید برای قبول مشاوره خودداری نمایند.
گروه برق- کنترل

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal