دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مديريت دانشكده فني و مهندسي

رديف

گروه تخصصي

نام و نام خانوادگي مديرگروه

1

رئيس دانشكده

آقاي جواد اشكبوس

2

رئيس اداره پژوهش دانشكده

دكتر ميلاد دولتشاهي

3

دكتري برق كارشناسي ارشد برق

دكتر محمد حسين ارشادي

4

مهندسي برق (قدرت-كنترل)

دكتر حامد خدادادي

5

مهندسي پزشكي

دكتر مهدي نصري

6

مهندسي كامپيوتر

مهندس رسول بيك

7

فيزيك

آقاي جواد اشكبوس

8

ارشد آمار اقتصادي و اجتماعي ورياضي

دكترسعيد قبادي

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal