دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

شرح وظايف اداره خدمات آموزشي:
1ـ هدايت و راهنمايي دانشجويان ووالدين ايشان در مورد مسائل آموزشي وانجام امور مربوط به فراغت از تحصيل دانشجويان
2ـ بررسي وابلاغ وضعيت تحصيلي دانشجويان مشروط و اخراجي به دانشجو و خانواده ايشان از طريق ارسال ابلاغ مشروطي به آدرس والدين
3ـتمديد تاريخ اعتباركارت دانشجويي
4ـ ابلاغ مدارك لازم جهت تكميل پرونده فارغ‌التحصيلي به دانشجويان
5ـ صدور مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
6- برگزاري امتحانات ميان ترم
پرسنل اداره خدمات آموزشي دانشكده فني و مهندسي:
رديف
نام و نام خانوادگي
سمت
رشته‌هاي تحصيلي و مقطع
شماره تلفن داخلي
1
مجتبي سليماني
رئيس اداره خدمات آموزشي وكارشناس آموزشي
دكتري برق قدرت ،كارشناسي ارشدناپيوسته مهندسي برق(گرايشهاي قدرت،كنترل،ماشينهاي الكتريكي،الكترونيك قدرت،سيستم هاي قدرت)كارشناسي پيوسته برق(قدرت)
2461
2
فاطمه سرخي
كارشناس آموزشي
كارشناسي ناپيوسته تكنولوژي برق قدرت، كارشناسي پيوسته مهندسي پزشكي(گرايشهاي بيوالكتريك و بيو مكانيك)،كارشناسي ارشدناپيوسته آمار اجتماعي و اقتصادي
2362
3
مرتضي
حاج هاشمي
كارشناس آموزشي
كارشناسي پيوسته مهندسي برق كنترل،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مهندسي كامپيوتر(نرم افزار)،كارشناسي ناپيوسته تكنولوژي برق(شبكه هاي انتقال و توزيع)
2229
4
علي زماني
متصدي تشكيل كلاس‌ها
كليه رشته ها
2308

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal