دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

شرح وظايف اداره خدمات آموزشي:
1ـ هدايت و راهنمايي دانشجويان در مورد مسائل آموزشي انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل دانشجويان
2ـ ابلاغ وضعيت تحصيلي دانشجويان مشروط به دانشجو و خاناده ايشان از طريق ارسال ابلاغ مشروطي به آدرس والدين
3ـ تحويل كارت دانشجويي
4ـ ابلاغ مدارك لازم جهت تكميل پرونده فارغ‌التحصيلي به دانشجويان
5ـ صدور مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
پرسنل اداره خدمات آموزسي:
رديف
نام و نام خانوادگي
سمت
رشته‌هاي تحصيلي و مقطع
شماره تلفن داخلي
1
مهدي حاج حيدري
رئيس اداره خدمات آموزشيوكارشناس آموزشي
كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي،
كارشناسي ارشد اقتصاد، كارشناسي اقتصاد بازرگاني،كارشناسي اقتصاد نظري، كارشناسي راهنمايي و مشاوره، كارشناسي مددكاري اجتماعي،
2296
2
فرخنده رجبي
متصدي تشكيل كلاس‌ها
كليه رشته ها
2307
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal