دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
  • communique
    رشته هاي بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر
  • communique
    ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر
  • communique
    ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر

نام واحد دانشگاهي

استان

آدرس وب سايت

دانشگاه آزاد اسلامي ابركوه

يزد

www.abarkouhiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ابهر

زنجان

www.abhariau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اراك

مركزي

www.iau-arak.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل

اردبيل

www.iauardabil.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اردستان

اصفهان

www.iauard.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اردكان

يزد

www.iauardakan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اردل

چهارمحال و بختياري

www.iauardal.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ارسنجان

فارس

www.iaua.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اروميه

آذربايجان غربي

www.iaurmia.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي استهبان

فارس

www.iauestahban.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اسدآباد

مركزي

www.iauas.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اسفراين

خراسان شمالي

www.iauesf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اسكو

آذربايجان شرقي

www.iauosku.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اسلام آباد غرب

كرمانشاه

www.iau-ea.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اسلامشهر

تهران

www.iiauac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اشكذر

يزد

www.iauashkezar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اصلاندور

اردبيل

www.arastabar.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اقليد

فارس

www.iaueghlid.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اليگودرز

مركزي

www.iau-aligudarz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اميديه

خوزستان

www.iauo.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي انار

كرمان

www.anariau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي انديشمك

خوزستان

www.iauandimeshk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي انگوت

اردبيل

www.iauangut.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اوز

فارس

www.iauevaz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اهر

آذربايجان شرقي

www.iau-ahar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اهرم

بوشهر

www.iauahram.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي اهواز

خوزستان

www.iauahvaz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ايذه

خوزستان

www.izehiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ايرانشهر

سيستان و بلوچستان

www.iauiranshahr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ايلخچي

آذربايجان شرقي

www.iauil.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ايوان غرب

ايلام

www.iaueygh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ايوانكي

سمنان

www.iau-eyvanekey.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ايلام

ايلام

www.ilam-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي آبادان

خوزستان

www.iauabadan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي آباده

فارس

www.iauabadeh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي آبدانان

ايلام

www.iauabdanan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي آذرشهر

آذربايجان شرقي

www.iauazar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي آران و بيدگل

اصفهان

www.iauaranbidgol.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي آزادشهر

گلستان

www.iauaz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي آستارا

گيلان

www.iau-astara.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي آستانه

مركزي

www.asaiau.ir

دانشگاه آزاد اسلامي آستانه اشرفيه

گيلان

www.asaiau.ir

دانشگاه آزاد اسلامي آشتيان

مركزي

www.aiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي آق قلا

گلستان

www.aqqalaiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي آيت الله آملي

مازندران

www.iauamol.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بابل

مازندران

www.baboliau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بادرود

اصفهان

www.badroudiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي باغملك

خوزستان

www.iaubaghmalek.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بافت

كرمان

www.iaubaft.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بافق

يزد

www.bafgh-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بانه

كردستان

www.iaubaneh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بجستان

خراسان رضوي

www.iaubajestan.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد

خراسان شمالي

www.bojnourdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بردسكن

خراسان رضوي

www.iaubc.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بردسير

كرمان

www.bardsiriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بروجرد

مركزي

www.iaub.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بروجن

چهارمحال و بختياري

www.iauboroujen.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بستان آباد

آذربايجان شرقي

www.iaubos.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بستك

هرمزگان

www.Bastakiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بم

كرمان

www.iaubam.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بناب

آذربايجان شرقي

www.bonabiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بندر انزلي

گيلان

www.Bandaranzaliiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بندر جاسك

هرمزگان

www.jaskiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بندر خمير

هرمزگان

www.iaubkh.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بندر دير

بوشهر

www.iaudayyer.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بندر عباس

هرمزگان

www.iauba.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بندر كنگان

بوشهر

www.kanganiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بندر گز

گلستان

www.bandargaziau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بندر گناوه

بوشهر

www.iaugenaveh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بندر لنگه

هرمزگان

www.iaubl.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر

بوشهر

www.iaubushehr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بوكان

آذربايجان غربي

www.iau-boukan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بومهن

تهران

www.m8.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بوئين زهرا

قزوين

www.buiniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بهاباد

يزد

www.bahabadiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بهار

مركزي

www.iaubah.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بهبهان

خوزستان

www.behbahaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بهشهر

مازندران

www.iaubs.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بيجار

كردستان

www.iaubijar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بيضا فارس

فارس

www.biau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بيله سوار مغان

اردبيل

www.iaubsm.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بين الملل خليج فارس

خوزستان

www.iaupg.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بين المللي بندر انزلي

گيلان

www.intbaiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بين المللي جلفا

آذربايجان شرقي

www.iauj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بين المللي قشم

هرمزگان

www.iau-qeshmint.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بين المللي كيش

هرمزگان

www.Iaukish.ir

دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند

خراسان جنوبي

www.iaubir.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي پارس آباد مغان

اردبيل

www.iaupmogan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي پارسيان

هرمزگان

www.parsianiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي پرديس

تهران

www.Pardisiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي پرند

تهران

www.piau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي پيرانشهر

آذربايجان غربي

www.piranshahr-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تاكستان

قزوين

www.tiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تالش

گيلان

www.iautalesh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تايباد

خراسان رضوي

www.taybad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

آذربايجان شرقي

www.iaut.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تربت جام

خراسان رضوي

www.iautj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تربت حيدريه

خراسان رضوي

www.torbath.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تسوج

آذربايجان شرقي

www.iau-tasouj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تفت

يزد

www.taftiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تفرش

مركزي

www.iautb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تكاب

آذربايجان غربي

www.unvtakab.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تنكابن

مازندران

www.tonekaboniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تويسركان

مركزي

www.toyserkaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تهران الكترونيكي

تهران

www.iauec.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تهران پزشكي

تهران

www.iautmu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب

تهران

www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تهران دندانپزشكي

تهران

www.dentaliau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تهران شرق (قيام دشت)

تهران

www.qdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تهران شمال

تهران

www.iau-tnb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تهران علوم تحقيقات

تهران

www.srbiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تهران علوم دارويي

تهران

www.iaups.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تهران غرب(سما)

تهران

www.wtiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي

تهران

www.iauctb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي تيران

اصفهان

www.iautiran.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي جاجرم

خراسان شمالي

www.jajarmiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي جاسب

مركزي

www.Iaujasb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي جزيره هرمز

هرمزگان

www.Iauhormoz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي جلفا

آذربايجان شرقي

www.iauj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي جم

بوشهر

www.jamiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي جوشقان قالي

اصفهان

www.jau.blogfa.com

دانشگاه آزاد اسلامي جويبار

مازندران

www.jouybariau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي جوين

خراسان رضوي

www.Iau-jovein.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي جهرم

فارس

www.jia.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي جيرفت

كرمان

www.iauji.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي چابهار

سيستان و بلوچستان

www.iauch.ir

دانشگاه آزاد اسلامي چالوس

مازندران

www.iauc.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي حاجي آباد

هرمزگان

www.iauha.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خاتم

يزد

www.iaukhatam.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خارك

هرمزگان

www.iaukharg.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خاروانا

آذربايجان شرقي

www.kharvana.marandiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خاش

سيستان و بلوچستان

www.iaukhash.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خامنه

آذربايجان شرقي

www.khamenehiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خدابنده

زنجان

www.khiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خرم آباد

مركزي

www.khoiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خرمشهر

خوزستان

www.Iaukho.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خفر

فارس

www.iaukhafr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خلخال

اردبيل

www.Aukh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خمين

مركزي

www.iaukhomein.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر

اصفهان

www.iaukhsh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خنج

فارس

www.iaukhonj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خوانسار

اصفهان

www.khansariau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

اصفهان

www.khuisf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خورموج

بوشهر

www.iaukh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي خوي

آذربايجان غربي

www.iaukhoy.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي داراب

فارس

www.Iaudarab.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي داريون

فارس

www.iaudariun.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي دامغان

سمنان

www.damghaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي درگز

خراسان رضوي

www.d-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي دره شهر

ايلام

www.iau-dar.ir

دانشگاه آزاد اسلامي دزفول

خوزستان

www.iaud.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي دشتستان

بوشهر

www.diau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي دليجان

مركزي

www.iau-delijan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي دماوند

تهران

www.damavandiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي دورود

مركزي

www.iau-doroud.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي دولت آباد

اصفهان

www.iaudolatabad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي دهاقان

اصفهان

www.dehaghan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي دهدشت

كهكيلويه و بوير احمد

www.iaudehdasht.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي دهلران

ايلام

www.iaudehloran.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي رامسر

مازندران

www.iauramsar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي رامهرمز

خوزستان

www.iauramhormoz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي رباط كريم

تهران

www.rkiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي رشت

گيلان

www.iaurasht.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي رفسنجان

كرمان

www.iaurafsanjan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي روانسر

كرمانشاه

www.iaurvs.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي رودان

هرمزگان

WWW.Roudaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي رودبار

گيلان

www.iauRoodbar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي رودسر و املش

گيلان

www.raiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي رودهن

تهران

www.riau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي زابل

سيستان و بلوچستان

www.iauzabol.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي زاهد شهر

فارس

www.iauzahedshahr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان

سيستان و بلوچستان

www.iauzah.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي زرقان

فارس

www.iauzarghan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي زرند

كرمان

www.Iauzar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي زرنديه

مركزي

www.ziau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي زرين دشت

فارس

www.iauzarindasht.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي زنجان

زنجان

www.azu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ساري

مازندران

www.iausari.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سامن

مركزي

www.sameniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ساوه

مركزي

www.iau-saveh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار

خراسان رضوي

www.iaus.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سپيدان

فارس

www.iausepidan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سراب

آذربايجان شرقي

www.iausa.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سراوان

سيستان و بلوچستان

www.iausaravan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سرخس

خراسان رضوي

www.sarakhs.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سردشت

آذربايجان غربي

www.sardashtiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سرعين

اردبيل

www.iausarein.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سروستان

فارس

www.iausarv.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سقز

كردستان

www.iausaghez.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سلماس

آذربايجان غربي

www.IAUsalmas.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سمنان

سمنان

www.semnaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سميرم

اصفهان

www.iausemirom.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سنقر وكليائي

كرمانشاه

www.iausak.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سنندج

كردستان

www.iausanandaj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سوادكوه

مازندران

www.iausk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سوسنگرد

خوزستان

www.siau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سياهيكل

گيلان

www.iausiyahkal.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سيرجان

كرمان

www.iausirjan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي سيريك

هرمزگان

www.iausirik.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شادگان

خوزستان

www.iaushadegan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شال

قزوين

www.shaliau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود

سمنان

www.iau-Shahrood.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شاهين دژ

آذربايجان غربي

www.iaushahindezh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شاهين شهر

اصفهان

www.iaushsh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شبستر

آذربايجان شرقي

www.iaushab.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ششده و قره بلاغ

فارس

www.iausheshdeh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شوش

خوزستان

www.iaushush.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر

خوزستان

www.iau-shoushtar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شهر مجلسي

اصفهان

www.iaumajlesi.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شهربابك

كرمان

www.shahrbabakiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شهرري

تهران

www.iausr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شهرضا

اصفهان

www.iaush.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شهرقدس

تهران

www.qodsiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد

چهارمحال و بختياري

www.iaushk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شهريار

تهران

www.shriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شهميرزاد

سمنان

www.shahmirzaddfiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شيراز

فارس

www.iaushiraz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شيرگاه

مازندران

www.iaushirgah.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي شيروان

خراسان شمالي

www.iau-shirvan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي صحنه

كرمانشاه

www.sahnehiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي صفادشت

تهران

www.safadashtiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي صفاشهر

فارس

www.iausafashahr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي صوفيان

آذربايجان شرقي

www.sofianiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي صومعه سرا

گيلان

www.sowmesaraiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي طالقان

البرز

www.taleghaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي طبس

خراسان جنوبي

www.iau-tabas.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي عجب شير

آذربايجان شرقي

www.ajabshiriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي علامرودشت

فارس

www.iaualamarvdasht.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد كتول

گلستان

www.aliabadiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي فارسان

چهارمحال و بختياري

www.iaufarsan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي فراشبند

فارس

www.farashband-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي فراهان

مركزي

www.iau-farahan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي فردوس

خراسان رضوي

www.ferdowsiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي فريدن

اصفهان

www.reg.iaufr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي فريمان

خراسان رضوي

www.fiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي فسا

فارس

www.iaufasa.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي فلاورجان

اصفهان

www.iaufala.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي فومن و شفت

گيلان

www.fshiau.ac.ir/Default.aspx

دانشگاه آزاد اسلامي فيروزآباد

فارس

www.iauf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي فيروزكوه

تهران

www.iaufb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي قاينات

خراسان جنوبي

www.iau-qaenat.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي قائم شهر

مازندران

www.ghaemshahriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي قروه

كردستان

www.iaughorveh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي قره ضياالدين

آذربايجان غربي

www.iaughz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

قزوين

www.qiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي قشم

هرمزگان

www.iauqeshm.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي قصر شيرين

كرمانشاه

www.IAU-GHASRSH.ir

دانشگاه آزاد اسلامي قم

قم

www.qom-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي قوچان

خراسان رضوي

www.iauq.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي قيروكارزين

فارس

www.iaughirokarzin.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كازرون

فارس

www.Kau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كاشان

اصفهان

www.iaukashan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كاشمر

خراسان رضوي

www.iaukashmar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كبودرآهنگ

مركزي

www.iauka.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كرج

البرز

www.kiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كرد كوي

گلستان

www.kordkuy.iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كرمان

كرمان

www.Iauk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه

كرمانشاه

www.iauksh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كليبر

آذربايجان شرقي

www.iau-kaleybar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كميجان

مركزي

www.komijaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كنگان

كرمانشاه

www.kanganiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كنگاور

كرمانشاه

www.iaukangavar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كوار

فارس

www.kavariau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كوهبنان

كرمان

www.iaukoohbanan.ac.i

دانشگاه آزاد اسلامي كوهدشت

مركزي

www.iaukoohdasht.ir

دانشگاه آزاد اسلامي كهنوج

كرمان

www.kahnoojiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي گاليكش

گلستان

www.galikeshiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي گچساران

كهكيلويه و بوير احمد

www.iaug.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي گراش

فارس

www.iaugerash.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

گلستان

www.gorganiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي گرمسار

سمنان

www.iau-garmsar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي گرمي

اردبيل

www.iaugermi.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي گلپايگان

اصفهان

www.giau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي گميشان

گلستان

www.gmniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي گناباد

خراسان رضوي

www.iau-gonabad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي گناوه

بوشهر

www.iaugenaveh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي گنبد كاووس

گلستان

www.gonbadiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي گوگان

آذربايجان شرقي

www.iaugowgan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي گيلان غرب

كرمانشاه

www.iauggh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي لارستان

فارس

www.iaularestan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي لامرد

فارس

www.iaulamerd.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان

گيلان

www.liau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي لنجان

اصفهان

www.iauln.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي لنگرود

گيلان

www.iaul.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ماكو

آذربايجان غربي

www.iaumaku.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ماهشهر

خوزستان

www.mhriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ماهنشان

زنجان

www.azad-mahneshan.ir

دانشگاه آزاد اسلامي مباركه

اصفهان

www.mau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي محلات

مركزي

www.iaumahallat.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي محمودآباد

مازندران

www.iaumah.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي مراغه

آذربايجان شرقي

www.iau-maragheh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي مرند

آذربايجان شرقي

www.marandiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت

فارس

www.miau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي مريوان

كردستان

www.iaumarivan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي مسجد سليمان

خوزستان

www.iaumis.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي مشكين شهر

اردبيل

www.meshkin-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

خراسان رضوي

www.mshdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ملارد

تهران

www.iaumalard.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي ملاير

مركزي

www.iau-malayer.ac.ir