خانه / شماره تلفن های دانشگاه

شماره تلفن های دانشگاه

نام حوزه سمت نام و نام خانوادگی شماره تلفن
حوزه ریاست ریاست دانشگاه دکتر مسعود جعفری نژاد

حوزه ریاست رئیس دفتر ریاست احمد هوازاده

۲۲۰۰-۲

حوزه ریاست مدیر حراست اصغر محمدنژاد

۲۲۰۴

حوزه ریاست اداره گزینش

۲۳۹۱

حوزه ریاست مدیر روابط عمومی حسین رحیمی

۲۲۰۶

حوزه ریاست کارشناس روابط عمومی مرتضی رامک

۲۲۳۳

حوزه ریاست مسئول امورحقوقی علی اسدی

۲۲۷۲

حوزه ریاست مدیر فناوری اطلاعات مهندس جعفرعلیشاهی

۲۴۵۸

حوزه ریاست مسئول وب سایت مهندس حسنعلی روح اللهی

۲۴۵۲

حوزه ریاست رئیس اداره امور شاهد و ایثارگر مهندس محمد حسن عمادی ۲۲۴۰
حوزه ریاست مرکز بین المللی مطالعات و تحقیقات سنگ های ساختمانی دکتر پیمان قاسمی ۲۴۷۹
حوزه ریاست مرکز بین المللی مطالعات و تحقیقات سنگ های ساختمانی عبدالرسول آقایی ۲۲۸۵
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر سیدعلی افتخاری ۲۵۹۵
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مسئول دفتر معاون بهمن بیگدلی ۲۵۹۹
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اداره کارگزینی هیأت علمی حسن شریفیانا- محمدرضا قاسمی ۲۲۵۴
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی مجتبی سلیمانی ۲۴۵۶
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیر برنامه ریزی آموزشی رسول نورمحمدی ۲۴۴۷
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مسئول اداره برنامه ریزی درسی فاطمه سرخی ۲۲۹۹
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مسئول اداره امتحانات و نمرات ابوطالب خیرخواهان ۲۲۲۲
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس اداره امتحانات و نمرات محمد عسکری ۲۳۰۰
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مسئول ثبت نام و پذیرش دانشجویان قدیرعلی صالحی ۲۳۰۱
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس رشته های:

کاردانی : کامپیوتر ، الکتروتکنیک- برق صنعتی

کارشناسی پیوسته : مهندسی  برق ( قدرت ،  کنترل) و کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته : مهندسی  برق (شبکه های انتقال و توزیع) و کامپیوتر

کارشناسی ارشد : مهندسی  برق گرایشهای  (قدرت ،  الکترونیک ،  سیستمهای قدرت وسیستمهای انرژی الکتریکی)

دکتری : مهندسی برق  – قدرت

مرتضی حاج هاشمی ۲۴۶۱
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس رشته های:

کارشناسی پیوسته: مهندسی پزشکی (بیوالکتریک ،  بیومکانیک) و مهندسی ورزش

کارشناسی ناپیوسته : مهندسی  تکنولوژی برق –  قدرت

کارشناسی ارشد : آمار اقتصادی اجتماعی ،  سیستمهای اقتصادی اجتماعی ، مهندسی برق گرایشهای ( کنترل ،ماشینهای الکتریکی ، الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی ) و  مهندسی پزشکی

دکتری : مهندسی پزشکی (  بیومکانیک)

مهدی حاج حیدری ۲۳۶۲
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس رشته های:

کاردانی: نقشه کشی عمومی ومکانیک خودرو

کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک ،  نفت و عمران (کلیه گرایش ها)

دکتری : مهندسی مکانیک و عمران (کلیه گرایش ها)

حجت اله فتاحی ۲۵۳۸
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس رشته های:

کاردانی: تاسیسات( تهویه مطبوع)، ساخت و تولید(ماشین ابزار-قالبسازی)

کارشناسی پیوسته: مهندسی مکانیک ( سیالات – جامدات )  مهندسی هوافضا و مهندسی نفت(کلیه گرایشها)

کارشناسی ناپیوسته: مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی ،تکنولوژی ساخت و تولید(  ماشین ابزار ) و تکنولوژی مکانیک خودرو

سیامک گلبان ۲۵۴۱
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس رشته های:

کارشناسی پیوسته: مهندسی عمران و معماری

کارشناسی ناپیوسته : مهندسی  اجرایی عمران

احمدرضا عسکری ۲۵۴۰
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس رشته های:

کارشناسی پیوسته : مددکاری اجتماعی وروانشناسی

کارشناسی ناپیوسته : آموزش و پرورش ابتدایی

کارشناسی ارشد : توسعه اقتصادی ، اقتصاد انرژی ، بانکداری اسلامی،

فقه و حقوق اقتصادی، روانشناسی ورزش ،  اقتصاد و تجارت الکترونیک ، جامعه شناسی ورزش ، جامعه شناسی انقلاب اسلامی

دکتری : اقتصاد اسلامی ، اقتصاد سلامت ، مشاوره

محسن کمالی ۲۲۹۷
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس رشته های:

کارشناسی پیوسته : اقتصاد بازرگانی – اقتصاد نظری  و حقوق

کارشناسـی ارشد : روان شناسـی بالینی ، روانشناسـی خانواده درمانـی

 سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)و روانشناسی صنعتی و سازمانی

رسول قربانی ۲۲۹۸
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس رشته های:

کاردانی حسابداری

کارشناسی پیوسته : راهنمایی و مشاوره ،  علوم ورزشی

کارشناسی ارشد : مشاوره و راهنمایی ،  مشاوره خانواده ، مشاوره توانبخشی ،معارف اسلامی و حقوق( حقوق خانواده ) ،  روانشناسی اسلامی(مثبت گرا)و روانشناسی شخصیت

سید محسن موسوی ۲۲۹۶
معاونت اداری و مالی معاون اداری و مالی دکتر شهرام قهرکی ۲۵۹۸
معاونت اداری و مالی مسئول دفتر معاون بهمن بیگدلی ۲۵۹۹
معاونت اداری و مالی مدیر امور مالی محسن حاجیان ۲۲۴۱
معاونت اداری و مالی مدیر امور اداری فرهاد ملک محمدی ۲۲۸۰
معاونت اداری و مالی رئیس اداره حسابداری مهدی حیدری ۲۲۴۴
معاونت اداری و مالی مسئول رسیدگی اسناد و صدور سند  و مسئول اموال فریدون واصفیان ۲۲۴۷
معاونت اداری و مالی کارشناس مالی مسعود معصومی ۲۲۱۵
معاونت اداری و مالی حسابداری مالی وصدور چک ابوالفضل شریعتی ۲۲۳۰
معاونت اداری و مالی مسئول حقوق و دستمزد حسن حاج حیدری ۲۲۴۲
معاونت اداری و مالی حسابدار ، متصدی صدور اسناد دریافت و مسئول انبار ریالی هادی همتی ۲۲۲۴
معاونت اداری و مالی مسئول امور قراردادها ناصر دادار ۲۲۳۷
معاونت اداری و مالی حسابدار و امور بایگانی اداری مالی نادعلی علیرضایی ۲۴۹۱
معاونت اداری و مالی متصدی امور قراردادها و حسابدار حسن حیدری ۲۲۴۶
معاونت اداری و مالی رئیس صندوق رفاه دانشجویی قدرت اله حبیب زاده ۲۲۴۵
معاونت اداری و مالی صندوق رفاه دانشجویی محمدرضا رضایی ۲۳۰۴
معاونت اداری و مالی کارشناس صندوق رفاه نعمت اله حاجی علی اکبری ۲۲۴۹
معاونت اداری و مالی کارشناس صندوق رفاه علی حجاری زاده ۲۲۵۰
معاونت اداری و مالی رئیس حسابداری دانشجویی مجتبی فروزان ۲۲۵۱
معاونت اداری و مالی حسابداری دانشجویی محمدحسن شایان فر ۲۲۵۲
معاونت اداری و مالی حسابداری دانشجویی زهره مختاری ۲۲۵۲
معاونت اداری و مالی رئیس کارگزینی کارکنان حجت اله پور محمدی ۲۲۵۵
معاونت اداری و مالی کارگزینی کارکنان ۲۲۵۸
معاونت اداری و مالی دبیر کمیته بیمه و رفاه سعید جوانی ۲۲۵۶
معاونت اداری و مالی مسئول رستوران زیتون عبدالرسول آقایی ۲۴۰۳
معاونت اداری و مالی مسئول تدارکات ابراهیم بگدلی ۲۲۷۰
معاونت اداری و مالی متصدی تدارکات مرتضی ابوطالبی ۲۲۷۱
معاونت اداری و مالی امور نقلیه قنبرعلی فخاری ۲۴۷۰
معاونت اداری و مالی مسئول دبیرخانه مرضیه کریمی ۲۲۶۰
معاونت اداری و مالی دبیرخانه ۲۲۶۱
معاونت اداری و مالی دبیرخانه فرزانه قلیزاده ۲۲۶۲
معاونت اداری و مالی نامه رسان قاسمعلی ابوطالبی ۲۲۴۸
معاونت اداری و مالی انبار عبدالرسول عمادی ۲۲۶۹
معاونت اداری و مالی شرکت تعاونی مصرف کارکنان ۲۵۳۴
معاونت اداری و مالی تاکسی تلفنی ۲۲۳۹
معاونت اداری و مالی بانک ملی شعبه دانشگاه ۲۲۸۳
معاونت دانشجویی و فرهنگی معاون دانشجویی و فرهنگی حجت الاسلام والمسلمین موسوی ۲۶۰۱
معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول دفتر معاونت بهمن بیگدلی ۲۵۹۹
معاونت دانشجویی و فرهنگی مدیر امور دانشجویی سید شهاب عماد الساداتی ۲۴۱۰
معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس نظام وظیفه محسن صادقیان ۲۴۹۵
معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس نقل و انتقالات یوسف معصومی ۲۴۱۱
معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس امور دانشجویی محسن رمضانی ۲۳۸۷
معاونت دانشجویی و فرهنگی رئیس اداره امور دانش آموختگان اکرم مالکی ۲۴۱۲
معاونت دانشجویی و فرهنگی متصدی اموردانش آموختگان فرحناز قربانی  ۲۴۱۳
معاونت دانشجویی و فرهنگی متصدی امور دانش آموختگان فرحناز مسعودیان ۲۴۱۵
معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول سلف‌سرویس رسول علی اکبری ۲۴۱۴
معاونت دانشجویی و فرهنگی آشپزخانه سلف سرویس ۲۲۸۶
معاونت دانشجویی و فرهنگی ایاب و ذهاب دانشجویی روح اله پریشانی ۲۴۲۱
معاونت دانشجویی و فرهنگی دبیر کمیته انضباطی دانشجویی سید شهاب عماد الساداتی ۲۴۱۰
معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول خوابگاه مهدی زراوشان ۲۴۳۶
معاونت دانشجویی و فرهنگی متصدی خوابگاه حسن شفایی ۲۴۳۶
معاونت دانشجویی و فرهنگی متصدی خوابگاه مجتبی مفیدی ۲۴۳۶
معاونت دانشجویی و فرهنگی دفتر فرهنگی خوابگاه محمد زمانی ۲۴۴۵
معاونت دانشجویی و فرهنگی بوفه خوابگاه ۲۴۴۸
معاونت دانشجویی و فرهنگی دفتر مشاوره و راهنمایی دانشجویی فرخنده رجبی ۲۳۹۴-۲۲۲۶
معاونت دانشجویی و فرهنگی انتشارات ( آلاچیق ) ۲۲۲۷
معاونت دانشجویی و فرهنگی پارکینگ ۲۴۱۹
دفتر فرهنگ اسلامی مدیرفرهنگی و اجتماعی سیدمحسن موسوی زاده ۲۲۰۸
دفتر فرهنگ اسلامی کارشناس کانون قرآن و عترت برادران سیدمحسن موسوی‌زاده ۲۲۰۸
دفتر فرهنگ اسلامی کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی برادران مهدی مجیری ۲۴۵۰
دفتر فرهنگ اسلامی کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی برادران منصور نقدعلی ۲۲۰۳
دفتر فرهنگ اسلامی کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی خواهران مریم پیمانی ۲۲۱۱
دفتر فرهنگ اسلامی کارشناس کانون قرآن و عترت خواهران فاطمه آقایی ۲۲۰۹
دفتر فرهنگ اسلامی مسئول ستاد اقامه نماز محمد زمانی ۲۲۳۶
دفتر فرهنگ اسلامی کارشناس ستاد اقامه نماز مجتبی صرامی ۲۴۵۱
دفتر فرهنگ اسلامی نوارخانه دفترفرهنگ اسلامی ۲۵۱۸
دفتر فرهنگ اسلامی مسجد النبی ۲۵۸۴
معاونت پژوهش و فناوری معاون پژوهش و فناوری دکتر داود طغرایی ۲۵۹۷
معاونت پژوهش و فناوری مسئول دفتر معاون بهمن بیگدلی ۲۵۹۹
معاونت پژوهش و فناوری مدیر پژوهش و فن آوری دکتر امین کلاهدوز ۲۴۹۰
معاونت پژوهش و فناوری کارشناس امور پژوهشی و دفتر علم و علم سنجی مهندس داود نیک سرشت ۲۳۹۹
معاونت پژوهش و فناوری کارشناسان تحصیلات تکمیلی داود سمیعی فر ۲۴۵۷
معاونت پژوهش و فناوری کارشناسان تحصیلات تکمیلی مهدی حاج هاشمی ۲۴۵۷
معاونت پژوهش و فناوری رئیس اداره ارتباط با صنعت و جامعه سید امیر صدر صهری ۲۶۱۸
معاونت پژوهش و فناوری کارشناس اداره ارتباط با صنعت و جامعه نوراله شیخ ۲۴۹۲
معاونت پژوهش و فناوری مجله تخصصی مکانیک پریسا کامرانیان ۲۳۳۸
معاونت پژوهش و فناوری مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دکتر احمد کشاورزی ۲۶۰۶
معاونت پژوهش و فناوری کارشناس مرکز رشد واحدهای فناوری سید محمدحسن میردامادی ۲۶۰۵
معاونت پژوهش و فناوری مسئول کتابخانه ۲۴۵۹
معاونت پژوهش و فناوری کارشناسان کتابخانه و میزامانت حمیرا بنیانیان ، نوشین صرامی ۲۴۶۰
معاونت پژوهش و فناوری کارشناس امور کتابخانه ( مرجع ) زهرا جعفرپور ۲۴۶۲
معاونت پژوهش و فناوری رئیس اداره کارگاه ها و آزمایشگاه ها-آزمایشگاههای هیدرولیک و پنوماتیک-عملیات حرارتی-مدیرمرکز ارتقاء شایستگی دانشجویانSCD(فنی و حرفه ای) مهندس مهرداد آقاجانی ۲۵۵۷
معاونت پژوهش و فناوری مسئول کارگاه‌هاو آزمایشگاه‌های برق-آزمایشگاههای مدار منطقی-تجهیزات پزشکی و بیمارستانی – بررسی سیستم های قدرت-الکترونیک صنعتی-تجهیزات پست و کابل مهندس مهدی رفیعی ۲۴۶۴
معاونت پژوهش و فناوری کارشناس آزمایشگاههای فیزیک دو- کنترل-اندازه گیری و مدار مهندس مصطفی نقدعلی ۲۴۸۱
معاونت پژوهش و فناوری کارشناس آزمایشگاههای  ماشین های الکتریکی یک- فشارقوی مهندس عبدالرسول عشقی ۲۲۳۸
معاونت پژوهش و فناوری کارشناس آزمایشگاههای  ماشین های الکتریکیدو –مبانی مهندسی برق-رله و حفاظت-کارگاه برق مهندس علیمحمد حاجیان ۲۴۶۶
معاونت پژوهش و فناوری کارشناس آزمایشگاه های  فیزیولوژی – شیمی – شیمی آلی -سیالات مخزن-سنگ مخزن مهندس محسن گوهری ۲۴۷۴
معاونت پژوهش و فناوری کارشناس آزمایشگاههای فیزیک یک-فیزیک مکانیک و حرارت-الکترونیک یک و دو مهندس کریم ماندگاری ۲۴۷۷
معاونت پژوهش و فناوری آبدارخانه مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی ۲۴۷۵
معاونت پژوهش و فناوری مسئول کارگاه ها و آزمایشگاه های مکانیک و عمران -آزمایشگاههای  مکانیک سیالات –انتقال حرارت-تاسیسات مهندس امیر رضا رادهوش ۲۴۸۳
معاونت پژوهش و فناوری کارشناس مجموعه کارگاه‌های عمران مهندس محمد علی جامی ۲۵۵۲
معاونت پژوهش و فناوری کارشناس آزمایشگاههای مقاومت مصالح – دینامیک و ارتعاشات – ترمودینامیک عبدالرضا شومالی ۲۴۸۲
معاونت پژوهش و فناوری کارشناسان  مجموعه کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی- کارگاه ماشین‌های CNC نجف علی حاج حیدری –ابراهیم سلحشور ۲۴۸۵
معاونت پژوهش و فناوری  کارشناس مجموعه کارگاههای جوشکاری ورقکاری- ریخته‌گری -مدلسازی مهندس محسن ربانی فر ۲۴۸۷
معاونت پژوهش و فناوری  کارشناس مجموعه کارگاه های مکانیک خودرو مهندس مجتبی اسماعیلی ۲۵۵۶
معاونت پژوهش و فناوری انجمن علمی برق ۲۳۹۲
معاونت عمرانی معاون عمرانی مهندس تقی مهندس ۲۵۳۰
معاونت عمرانی کاردان دفتر فنی مهندس امرا… عشقی ۲۵۳۱
معاونت عمرانی رئیس اداره تعمیرات و کارشناس دفتر فنی ( مکانیک ) مهندس حمیدهارونی ۲۵۳۲
معاونت عمرانی کارشناس دفتر فنی ( تأسیسات ) مهندس علیرضا صالحیان ۲۵۳۳
معاونت عمرانی دفتر سرویس و نگهداری تأسیسات برقی مهندس عبدالرسول عشقی ۲۵۳۵
معاونت عمرانی نأسیسات عمومی حسینعلی شومالی ۲۵۳۵
معاونت عمرانی نأسیسات عمومی و پمپاژخانه حسن حاج کرمی ۲۲۸۷-۲۵۳۵
اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان مدیر کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان ۲۲۹۲
اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان کارشناس برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان سید محسن سجادی ۲۲۹۱
اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان کارشناس دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی کوتاه مدت الیاس شمس ۲۳۳۷
دانشکده مهندسی مکانیک ریاست دانشکده دکتر فرشید آقاداودی ۲۳۴۰
دانشکده مهندسی مکانیک معاون دانشکده دکترمختاریان ۲۳۳۳
دانشکده مهندسی مکانیک اداره پژوهش دانشکده دکتر پیرمرادیان ۲۳۲۱
دانشکده مهندسی مکانیک مدیر گروه مکانیک دکترحیدری ۲۵۶۹
دانشکده مهندسی مکانیک مدیر گروه کاردانی مکانیک دکتر عابدین زاده ۲۳۰۵
دانشکده مهندسی مکانیک مدیرگروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک دکترهاشمیان ۲۵۲۴
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر لوح موسوی، مهندس نیک نژادی، مهندس مدنی ۲۳۲۳
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر هراتیان، مهندس نعمت الهی ۲۳۳۲
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکترکوهی ، مهندس تاجی ۲۳۲۶
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی مهندس محمدی، مهندس شایان ۲۳۲۷
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی خانم دکتر فرهت نیا ، دکتر رسولی ۲۳۳۰
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر نقوی ۲۵۶۶
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر رحیمی ۲۵۶۵
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر مهماندوست ۲۵۷۱
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی مهندس صابونی ۲۳۲۲
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر طغرایی ۲۳۲۸
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر افتخاری ۲۵۶۷
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی خانم دکتر خسروی ۲۳۲۹
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر کلاهدوز ۲۳۳۱
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر عجبی نایینی ۲۳۲۱
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکترکشاورزی ۲۵۶۸
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر فضیلتی ۲۴۳۲
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر جباری ۲۳۲۰
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر میرمحمد صادقی ، مهندس سهیلی ۲۳۱۹
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر فرید زاده ، دکتر کشاورز ۲۳۳۹
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی دکتر عظیمیان ۲۲۳۲
دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیأت علمی مهندس شمشیری ۲۳۲۴
دانشکده مهندسی مکانیک دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری حجت الاسلام والمسلمین فاتحی ۲۳۴۱
دانشکده مهندسی مکانیک باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دکتر آقاداودی ۲۳۵۰
دانشکده مهندسی مکانیک دفتر تشکیل کلاس‌ها ی دانشکده رحمان فتحی ۲۵۷۰
دانشکده مهندسی مکانیک کافی نت دانشکده مکانیک علیرضا عطوفی ۲۵۱۰
دانشکده مهندسی مکانیک سایت دانشکده مکانیک علیرضا عطوفی ۲۵۱۴
دانشکده مهندسی مکانیک انتشارات دانشکده  ۲۵۲۵
دانشکده مهندسی مکانیک آبدارخانه دانشکده مکانیک ۲۲۶۵
دانشکده مهندسی عمران مدیر گروه عمران دکتر رئیسی ۲۵۶۴
دانشکده مهندسی عمران معاون مدیر گروه عمران دکتر آقایی ۲۵۲۱
دانشکده مهندسی عمران عضو هیأت علمی دکتر جابر زاده ۲۵۲۲
دانشکده مهندسی عمران عضو هیأت علمی مهندس عباس زاده ۲۵۲۳
دانشکده مهندسی عمران عضو هیأت علمی دکتر طلایی طبا ۲۳۴۶
دانشکده مهندسی عمران عضو هیأت علمی دکتر ریاحی ،  مهندس شیخ بهایی ۲۵۲۷
دانشکده مهندسی عمران دفتر تشکیل کلاس های دانشکده عمران علیرضا ارفع الرفیعی ۲۴۰۸
دانشکده مهندسی عمران سایت دانشکده عمران علیرضا ارفع الرفیعی ۲۴۰۸
دانشکده مهندسی عمران آبدارخانه دانشکده  عمران ۲۲۶۴
دانشکده فنی‌ومهندسی ریاست دانشکده آقای جواد اشکبوس ۲۳۱۸
دانشکده فنی‌ومهندسی اداره پژوهش دانشکده دکتر دولتشاهی ۲۳۰۶
دانشکده فنی‌ومهندسی مدیر گروه کامپیوتر مهندس اسلامی ۲۳۴۵
دانشکده فنی‌ومهندسی مدیرگروه ریاضی و آمار اقتصادی و اجتماعی دکتر جهانگیری ۲۳۷۵
دانشکده فنی‌ومهندسی مدیر گروه کارشناسی برق دکتر خدادادی ۲۳۹۶
دانشکده فنی‌ومهندسی مدیر گروه تحصیلات تکمیلی برق دکتر ارشادی ۲۳۴۴
دانشکده فنی‌ومهندسی معاون آموزشی و دانشجوئی دانشکده ، مدیر گروه مهندسی پزشکی دکتر نصری ۲۳۵۸
دانشکده فنی‌ومهندسی مدیر گروه فیزیک آقای جواد اشکبوس ۲۳۱۸
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی دکتر سلطانی ۲۳۶۸
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی دکتر قبادی ۲۳۵۶
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی خانم مهندس محرری ۲۳۵۲
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی مهندس عموتقی ،دکتر اعظمیان ۲۳۳۵
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی مهندس جبارزارع ، دکتر توکلی ۲۳۶۱
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی مهندس صلواتی ۲۳۴۸
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی دکتر شجاعیان ۲۳۴۳
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی مهندس بیک ۲۳۵۳
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی دکتر رضایی ، حکیم ، الهیاری ، فرجی ۲۳۵۵
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی خانم دکترصادقی ، خانم مهندس لطفی ۲۴۰۷
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی دکتر اکبری ، مهندس مرادی ۲۳۴۷
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی خانم دکتر جبروتیان ، دکتر مهیاری نیا ۲۳۵۷
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی دکتر اخوان ، روح الهی ۲۳۵۹
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی دکتر بهاری زاده ، مهندس عموهادی ۲۳۵۱
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی مهندس رضائیان ۲۳۶۳
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی خانم مهندس  نصری ۲۳۵۶
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی آقای منتظری ۲۳۶۰
دانشکده فنی‌ومهندسی عضو هیأت علمی  خانم دکتر باقربوم ، خانم دکتر شریف دوست ، دکتر طباطبائی ۲۳۹۵
دانشکده فنی‌ومهندسی دفتر تشکیل کلاس های دانشکده علی زمانی ۲۳۰۸
دانشکده فنی‌ومهندسی سایت دانشکده فنی و مهندسی محمدرضا ابراهیمیان ، مهدی نیکبخت ۲۳۵۴
دانشکده فنی‌ومهندسی انتشارات دانشکده فنی ومهندسی ۲۴۴۹
دانشکده فنی‌ومهندسی آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی ۲۲۶۶
دانشکده علوم‌انسانی ریاست دانشکده خلیل ملک احمدی ۲۳۶۶
دانشکده علوم‌انسانی معاون آموزشی دانشجویی دانشکده دکتر فقیه ایمانی ۲۳۸۹
دانشکده علوم‌انسانی مدیر گروه اقتصاد خانم دکتر حافظی ۲۳۸۳
دانشکده علوم‌انسانی مدیر گروه روانشناسی دکتر گرجی ۲۳۶۹
دانشکده علوم‌انسانی مدیر گروه مشاوره تبریزی ۲۳۷۷
دانشکده علوم‌انسانی مدیرگروه حقوق دکتر عبداللهی ۲۳۹۰
دانشکده علوم‌انسانی مدیر گروه مددکاری اجتماعی خانم دکتر امین جعفری ۲۳۸۸
دانشکده علوم‌انسانی مدیرگروه دروس معارف دکتر جعفری ۲۳۸۱
دانشکده علوم‌انسانی مدیرگروه دروس عمومی آقای ملک احمدی ۲۳۶۶
دانشکده علوم‌انسانی مدیرگروه کارشناسی روانشناسی خانم دکتر رضایی ۲۳۸۵
دانشکده علوم‌انسانی عضو هیأت علمی کلوانی ، شیرانی ۲۳۷۴
دانشکده علوم‌انسانی عضو هیأت علمی دکتر رجبی ۲۳۸۲
دانشکده علوم‌انسانی عضو هیأت علمی دکتر مسائلی ، دلائلی ۲۳۶۷
دانشکده علوم‌انسانی عضو هیأت علمی سمیعی ، خانم صدری ۲۳۸۳
دانشکده علوم‌انسانی عضو هیأت علمی خانم وطن خواه،  خانم بهادرانی ۲۳۷۹
دانشکده علوم‌انسانی عضو هیأت علمی دکتر قهرکی ، دکتر خلیفه سلطانی ، تابش ، جمشیدی ۲۳۷۲
دانشکده علوم‌انسانی عضو هیأت علمی دکتر هادیان ۲۳۶۷
دانشکده علوم‌انسانی عضو هیأت علمی خانم دکترکرباسی، خانم دکتر جواد زاده ۲۳۸۴
دانشکده علوم‌انسانی عضو هیأت علمی خانم دکتر نامدارپور، خانم دانشور حسینی ۲۳۷۶
دانشکده علوم‌انسانی عضو هیأت علمی دکتر گلناری ۲۳۱۵
دانشکده علوم‌انسانی عضو هیأت علمی خانم دکتر نیک نژادی ۲۳۸۵
دانشکده علوم‌انسانی عضو هیأت علمی دکتر خوروش، دکتر ایروانی، دکتر قجاوند ۲۲۱۰
دانشکده علوم‌انسانی عضو هیأت علمی دکتردیاریان ، دکتر موسوی ۲۳۷۸
دانشکده علوم‌انسانی کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده خانم تولایی ۲۵۴۲
دانشکده علوم‌انسانی کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده خانم جندقی ۲۳۸۶
دانشکده علوم‌انسانی دفتر تشکیل کلاس‌های دانشکده بهنام طهرانی ۲۳۰۷
دانشکده علوم‌انسانی سایت دانشکده مهندس منصور رفیعی ۲۵۱۵
دانشکده علوم‌انسانی انتشارات دانشکده ۲۲۸۲
دانشکده علوم‌انسانی آبدارخانه دانشکده ۲۲۶۷
تربیت بدنی رئیس اداره تربیت‌بدنی محمدحسین شیرازی ۲۴۲۳-۲۴۲۴
تربیت بدنی سالن پوریای ولی ۲۴۳۹
تربیت بدنی سالن تختی ۲۴۳۰
تربیت بدنی دفتر استادان تربیت‌بدنی ( خواهران ) خانم دکتر سلطانی ۲۴۲۸
تربیت بدنی مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتر عرب مؤمنی ۲۴۲۶
تربیت بدنی آبدارخانه (مجموعه ورزشی) ۲۲۶۸
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاه مجمع اسلامی اساتید ۲۵۹۶
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاه بسیج اساتید ۲۵۲۸
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاه بسیج شهید مفتح کارکنان ۲۴۴۷
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاه تشکل اسلامی دانشجو ۲۲۲۰
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاه جامعه اسلامی دانشجویان ۲۴۰۶
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاه دفتر حوزه بسیج دانشجویی ۲۲۱۶
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاه پایگاه شهید همت خوابگاه(برادران) ۲۲۱۸
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاه پایگاه شهید آوینی ( برادران) ۲۲۱۷
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاه پایگاه المهدی (بسیج دانشجویی خواهران) ۲۲۱۹
تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاه دفتر سالن اجتماعات شهید آوینی ۲۴۸۹
حفاظت فیزیکی و انتظامات مسئول حفاظت فیزیکی مهندس اصغر نیکبخت ۲۵۷۱
حفاظت فیزیکی و انتظامات متصدی امور دفتری و بایگانی محرمانه مجتبی لطفی ۲۲۰۵
حفاظت فیزیکی و انتظامات انتظامات خواهران فاطمه عظیمی ۲۳۰۹
حفاظت فیزیکی و انتظامات انتظامات برادران حسن کریمیان ۲۵۸۲
حفاظت فیزیکی و انتظامات حفاظت فیزیکی درب ورودی دانشگاه ۲۵۷۳
حفاظت فیزیکی و انتظامات حفاظت فیزیکی درب ورودی دانشگاه ۲۵۷۴
حفاظت فیزیکی و انتظامات حفاظت فیزیکی ساختمان اداری کتابخانه ۲۵۷۵
حفاظت فیزیکی و انتظامات حفاظت فیزیکی دانشکده مکانیک ۲۵۰۰
حفاظت فیزیکی و انتظامات حفاظت فیزیکی دانشکده عمران ۲۵۷۲
حفاظت فیزیکی و انتظامات حفاظت فیزیکی دانشکده فنی و مهندسی( آقایان) ۲۲۸۱
حفاظت فیزیکی و انتظامات حفاظت فیزیکی دانشکده فنی و مهندسی(خواهران ) ۲۲۹۳
حفاظت فیزیکی و انتظامات حفاظت فیزیکی دانشکده علوم انسانی (برادران) ۲۲۷۶
حفاظت فیزیکی و انتظامات حفاظت فیزیکی دانشکده علوم انسانی(خواهران) ۲۲۷۷
معاونت سما معاون سما دکتر حامد عجبی نایینی
معاونت سما مسئول دفتر معاون سما و دبیرخانه عباس محمدی ۲۵۵۳-۱۰۱
معاونت سما دورنگار(فاکس) ۲۵۵۳-۱۱۷
معاونت سما مدیر امور دانشجویی ابوالفضل صالحی ۲۵۵۳-۱۴۶
معاونت سما معاون آموزشی و پژوهشی مهندس محمد مسیبی ۲۵۵۳-۱۰۲
معاونت سما معاون فرهنگی دانشجویی مهدی اسماعیلی ۲۵۵۳-۱۰۲
معاونت سما معاون پشتیبانی مرتضی صابر علیان ۲۵۵۳-۱۲۰
معاونت سما مسئول امور مالی حوزه معاونت و مدارس مهدی عابدی ۲۵۵۳-۱۲۱
معاونت سما مسئول امور مالی دانشکده مسلم رجبی ۲۵۵۳-۱۲۲
معاونت سما مدیر امور فرهنگی و ستاد شاهد عباسعلی محمدی دهنوی ۲۵۵۳-۱۲۴
معاونت سما مسئول امور دانش آموختگان و مسئول کتابخانه زهره عموچی ۲۵۵۳-۱۲۶
معاونت سما مسئول تشکیل کلاس ها سید نوراله ابطحی ۲۵۵۳-۱۱۸
معاونت سما مسئول انتظامات محمدعلی جعفری پور ۲۵۵۳-۱۳۱

و ۱۳۰-۲۵۵۳

معاونت سما مسئول امور عمومی لطف ا… سلطانی ۲۵۵۳-۱۲۱
معاونت سما مدیر آموزش سیدرضا سپهریان ۲۵۵۳-۱۳۳
معاونت سما کارشناس آموزش مهندس هادی ملکی ۲۵۵۳-۱۳۴
معاونت سما مدیر گروه کامپیوتر خانم مهندس جعفری ۲۵۵۳-۱۳۵
معاونت سما مدیر گروه حسابداری خانم محمودی ۲۵۵۳-۱۳۶
معاونت سما مدیر گروه برق مهندس قاسمی ۲۵۵۳-۱۳۷
معاونت سما مدیر گروه مکانیک مهندس سپهری ۲۵۵۳-۱۳۸
معاونت سما مسئول امور شهریه ، روابط عمومی و سلف حمیدرضا رحمتی ۲۵۵۳-۱۴۰
معاونت سما مسئول صندوق رفاه بهزاد دیهول ۲۵۵۳-۱۴۱
معاونت سما مدیر پژوهش خانم مهندس مریم کیخائی ۲۵۵۳-۱۴۲
معاونت سما  مسئول کارگاههای برق و ارتباط با صنعت و مسئول فناوری اطلاعات ، ارتباطات و سایت ها روح ا… نوروزی ۲۵۵۳-۱۴۳
معاونت سما مسئول کارگاههای مکانیک مهندس سپهریان ۲۵۵۳-۱۵۱
معاونت سما دفتر مشاوره ۲۵۵۳-۱۴۵
معاونت سما سلف و بوفه دانشجویی ۲۵۵۳-۱۵۷
معاونت سما آبدارخانه ۲۵۵۳-۱۲۳
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه دفتر ریاست ۳۳۶۶۱۶۰۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه دورنگار دانشگاه ۳۳۶۶۰۰۸۸
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه مدیر روابط عمومی ۳۳۶۶۴۱۵۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه دفتر فرهنگ اسلامی ۳۳۶۶۴۱۵۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه مدیر حراست ۳۳۶۶۰۸۲۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه دفتر معاونین ۳۳۶۶۱۵۰۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه دفترگزینش ۳۳۶۶۴۱۳۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه امور مالی ۳۳۶۶۰۲۲۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه دورنگار اداره آموزش ۳۳۶۶۴۱۱۳
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه حفاظت فیزیکی ۳۳۶۶۰۲۲۷
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه دفتر مشاوره و راهنمایی دانشجویی ۳۳۶۶۴۱۶۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه بسیج دانشجویی ۳۳۶۶۰۸۸۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه اتوبوسرانی ۳۳۶۶۰۸۸۴
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه تأسیسات ۳۳۶۶۴۱۷۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه پمپاژخانه ۳۳۶۰۲۷۰۲
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه مخابرات ۳۳۶۶۰۰۱۱-۱۴و

۳۳۶۶۰۰۳۶-۹ و

۳۳۶۶۰۲۰۰-۳۳۶۶۰۲۰۲

۳۳۶۶۰۰۱۱-۱۴
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه بانک ملی شعبه دانشگاه ۳۳۶۶۰۲۰۷ و ۳۳۶۶۰۲۰۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه تاکسی تلفنی ۳۳۶۶۴۰۷۶
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه مرکز آموزشی و فرهنگی سما ۳۳۶۶۴۱۷۲ و ۳۳۶۶۰۲۰۹
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه پیش دبستانی و ابتدایی پسرانه سما ۳۳۶۶۹۱۷۱
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه متوسطه دوره اول (راهنمایی) پسرانه سما ۳۳۶۶۰۲۱۰
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه متوسطه دوره دوم(دبیرستان) پسرانه سما ۳۳۶۶۰۲۰۸
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه هنرستان فنی پسرانه سما ۳۳۶۶۰۲۰۸
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه پیش دبستانی و ابتدایی دخترانه سما ۳۳۶۶۹۱۷۴
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه متوسطه دوره اول(راهنمایی) دخترانه سما ۳۳۶۶۹۱۷۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه متوسطه دوره دوم(دبیرستان) دخترانه سما ۳۳۶۶۹۱۷۵
شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه هنرستان فنی دخترانه سما ۳۳۶۶۹۱۷۵